Manaña NYUpichu

Iskay wata junt’ata NYUpi juk Maestría ñisqata yachakurqani. Kunan p’unchaw tukuchini. Tatay mamay sinchi kusisqa kachkanku. Ñuqapis kusikuni. Boliviamanta runapis Estados Unidospi yachakuyta atinchik. Mana jasachu, sinchi sasa. Icha ñinchik, “mana atisaqchu, mana inglesta parlanichu” mana jinachu, Boliviamanta runa tukuy imata atinchik.

Canada chiri

NYUpi yachakuchkaspa juk fin de semana jaqay Canada chiri suyuman juk Conferencia ñisqaman Universidad de Ottawaman tesisniymanta parlaq rirqani. Canada NYCmanta astawan chiri kasqa. Inglesta Francesta ima parlanku. Ñuqa astawanpis Inglespi parlarqani imaptinchus Francesta tumpata qunqapuchkaniña. Chay conferencia ñisqapi 30 Lingüísticata yachakuqkuna karqanku. Parlayta tukuptiykama sinchita tapuwarqanku. Chantapis ñuqa Qhichwa simiymanta investigaciones ñisqakunata ruwasqaymanta kusikurqanku.

New Yorkpi

Gladys Camacho Rios, Quechua, Bolivia, Orgullo Boliviano, Quechua en Nueva York
La Paz Boliviamanta avionpi karuta phawamuspa Nueva Yorkkama chayamuni. 6 phanita La Pazmanta pacha Miamikama phawamurqani. Miamipi wak avionman New York “Aeropuerto La Guardiaman” jamuqman wicharirqani. Kasi kimsa phanita phawamullarqanitaq, chay avionpi achkha runa ñuqawan khuska jamurqanu. Paykuna astawanpis inglesta parlarqanku, ni pisina Quechua parlaq karqachu. Mana uyarirqanichu. New Yorkman chayamusqaymanta pacha “Metropi” chakipi ima purini. Metroqa jallp’a uranta mana chayqa yaku ukhunta purin. Jinamanta kunan p’unchaw “Times Squareman” puriykacharikuq lluqsirqani. Runaminqa! Llump’irichkanku! Mana pasay atina, runa sinchita t’iqtukunata jurqhurakuchkanku tukuyniqpi. Chanta Times Square, peliculaspijina sinchita lliphiq kasqa. Ajinallata kunan p’unchaw puriykacharikurqani. Kunan ñañaypa wasinpi puñukapuchkaniña. Allin ch’isi tukuy Boliviamanta masikunaypaq!
Gladys Camacho Rios, Quechua, Bolivia, Orgullo Cochabambino

Cuzcokama

Iskay p’unchawpi Cochabambamanta pacha Machu picchukama chayani. Chay urqukuna sinchi k’achitu. Achkha turista ñisqa tiyan, paykunapis may kusisqa chay ruinas ñisqa chayniqpi puriykachachkanku. Foto ñisqakunata tukuyniqpi jurqhunakuchkanku, urqukunata qhawachkanku, asichkanku ima. Chaypi puriykachkaspa inglesta, francesta, Alemanta Castellano simikunata uyarinchik. Cuzcoqa Boliviapi Valle Alto ñisqaman sinchita rich’akun. Plaza ñisqamanta qayllapi qhipakurqani. Chaymanta tukuy ima qaylla karqa, museo, qhatu, turismo oficina ñisqa, wakuna ima.

Holanda suyupi mancharisqa

Kaychhika jatuchachaq q’illu zapatos ñisqakunata Amsterdampi tariykukuni. Sinchi tulipaq t’ikata, turistas ñisqakunata ima rikurqani. Chantapis wakin runa mariguana ñisqata pitarispa purinku. Amsterdampi “Puka chiru” sutiyuq juk chiru tiyan, chay chirupi sinchita mancharikurqani, mana ni mayk’aq rikusqayta rikurqani, ichapis qamkuna yachankichiqña imamantachus parlachkasqayta.

8 killa Franciapi

2011 watapi Francia suyuman Castellano simita yachachiq rirqani. Lille llaqtaman chayarqani. Juk yachaywasi Eugene Thomas sutiyuqpi Castellano simita yachachiyta yanapaq kani. Astawanpis ñuqaqa Boliviapi kawsaymanta yachakuqkunawan Castellano simipi parlaq kani. Videos ñisqakunata, Salar de Uyunimanta, Toro Toromanta, Amazoniamanta riqsichiq kani. Historia ñisqamanta chanta política ñisqamantapis parlallaqtaq kani. Qhichwa simiytapis tumpitata yachachillarqanitaq. Paykuna sinchita kusikurqanku.

Chanta Franciapi pusaq killata kawsakuchkaspa tumpatawan, kay suyuta riqsinaypaq Parisman wak llaqtakunaman ima rirqani, wak suyukunamanpis riqsirariq rillarqanitaq.

2010 Copacabanapi

Juk p’unchaw, jatun yachaywasimanta masikunaywan Copacabanata riqsiq kachaykukurqayku. Copacabanaqa sinchi k’achitu kasqa, urqukuna tiyasqa, ch’uwa yaku, misk’i yakupi kawsaq challwakuna, llamakunapis tiyallasqankutaq.

Isla del Sol sutiyuq urquman  wicharichkaptiyku juk k’acha juch’uy llamitawan tinkurqayku, chaypitaq juk fotota warmi masiy Veronica urqhuwarqayku. Ajinallata chay p’unchawkuna Copacabanapi kusirikurqayku.